System odwodnień liniowych przeznaczony jest do zbierania wody z powierzchni utwardzonych różnymi materiałami trwałymi jak asfalt, beton czy kostka brukowa . Różne klasy obciążeń pozwalają na stosowanie odwodnień w rozmaitych miejscach w strefie ruchu pieszego, na obszarach zielonych, przy wjazdach do parkingów lub w strefie dużego obciążenia kołowego.

Klasy obciążeń informują nas o możliwości zastosowania danego rusztu, kratki i pokrywy w określonych miejscach. W oparciu o normy PN-EN 1433 wyróżniamy klasy obciążeń:

A15 – drogi dla pieszych, ścieżki rowerowe, wjazdy do garaży, podjazdy przydomowe.
B125 – drogi dla samochodów osobowych, parkingi, strefy ruchu pieszego.
C250 – parkingi, pobocza, ulice, place przeładunkowe.
D400 – drogi, parkingi dla wszystkich pojazdów, place rozładunkowe dla hurtowni np. budowlanych.
E600, F900 – lotniska, powierzchnie przeładunkowe, terminale kontenerowe.

W ofercie odwodnienia liniowe firmy: Hauraton, Aco, Mea