tel.: +48 71 364-31-05
email: gerpol@gerpol.eu

Studnie betonowe, pierścienie regulacyjne pod włazy

W ofercie duża gama studni i wpustów betonowych mających szerokie zastosowanie przy budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przemysłowej.

Kompletne studzienki kanalizacyjne wykonywane są z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z betonu klasy minimum B - 45.

Studzienki przeznaczone są do budowy systemów kanalizacji ogólnospławnej ściekowej i deszczowej. Studzienki mogą składać się z następujących elementów:

  • podstawy studzienki (element denny)
  • kręgów nadbudowy
  • elementów redukujących (płyt pokrywowych, zwężek i płyt redukcyjnych).

Wszystkie rodzaje studzienek mogą być z elementów produkowanych w dwóch wersjach:

  • typ U (łączonych na uszczelkę elastomerową)
  • typ P-W (połączenie na pióro-wpust)

W ofercie studnie i wpusty betonowe firmy: Bewa, Paech, Betard

Zapytaj o produkt